Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Màster en Enginyeria Industrial    

   Segell de qualitat europeu pels programes d'enginyeria de nivell de màster

   Segell i certificat de qualitat AQU Catalunya

El Màster en Enginyeria Industrial de la Universitat de Lleida habilita per a l'exercici de la professió d'enginyer industrial. El Màster també dota als nostres estudiants de les competències, aptituds i actituds necessàries per dirigir i fer realitat projectes innovadors en l'àrea de l'enginyeria industrial, imprescindibles avui en dia tant per a empreses locals com nacionals i internacionals.

El màster en Enginyeria Industrial es pot cursar en modalitat de FORMACIÓ DUAL

 

Què és la formació dual?

Es un model d’aprenentatge basat en la integració dels aprenentatges adquirits en dos entorns igualment importants, l’acadèmic i el professional, que actuen de manera coordinada per oferir un programa formatiu de grau, màster o formació continuada.

En la formació dual s’alterna la formació rebuda en l’entorn acadèmic amb formació rebuda en l’entorn professional, de forma que l’estudiant es converteix en un treballador en formació.

L’estudiant compta amb una doble tutoria per part d’un tutor acadèmic i un tutor a l’empresa o institució, que l’acompanyen al llarg de tot el procés formatiu, per aconseguir una autonomia progressiva, capacitat de reflexió i garantir l’adquisició de les competències professionals i acadèmiques planificades en la titulació.

La relació entre l’estudiant i l’empresa s’estableix mitjançant un contracte de treball mentre dura la seva formació.

Destacats

  • La professió d'Enginyeria Industrial ocupa la tercera posició en el ranquing de les professions més demandades segons el "V Informe Adecco Professional sobre carreras con más salidas profesionales" (+info).
  • Premi Enginyers al millor PROJECTE FINAL DE MÀSTER. Participa!!! (+info).

Beques

  • Convocatòries de Beques (+info).

Informació d'Accés

Places ofertades per aquest màster: 20 places

Periodes d'Inscripció (Curs 2019-2020):

Periodes de Matricula (Curs 2019-2020):
  • Primer Període: Del 22 al 24 de juliol de 2019
  • Segon  Període: Del 19 al 20 de setembre de 2019

El Màster en Enginyeria Industrial de la UdL en 5 minuts, aquí

El Pla d'estudis del Màster en Enginyeria Industrial de la UdL, aquí

Coordinador: Albert Castell Casol (coord.meind@eps.udl.cat)