Màster universitari en Enginyeria Industrial

Definició

DUAL.PNG_1153487591

L’Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida (UdL) va implementar, de forma pionera a nivell estatal la modalitat en Formació Dual en la seva oferta de estudis de màster (Màster en Enginyeria Industrial i Màster en Enginyeria Informàtica) i, posteriorment en el Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació i el Grau en Tècniques d'Intweracció Digital i de Computació.

La Formació Dual es basa en el principi de complementarietat dels aprenentatges en un entorn acadèmic i en un entorn professional. L’estudiant és converteix en l’aprenent que estudia. És una modalitat de formació que es realitza en alternança entre la universitat i l'empresa i en la que a l’estudiant se li ofereix un contracte laboral remunerat i el reconeixement de crèdits realitzats a l’empresa.

Informació

Contractació

Es preveu la modalitat de contracte en pràctiques a jornada completa, que permet a l'empresa ocupar temporalment persones amb una titulació universitària sense experiència en l'ocupació per la qual s'han format.

En el cas d'estudiants extracomunitaris es preveu que l'alumne s'incorpori a l'empresa mitjançant Pràctiques Extracurriculars mentre l'empresa porta a terme els tràmits corresponents (període màxim d'un mes) per a formalitzar un contracte en pràctica

Horari

El contracte de pràctiques a temps complet contempla que una part de la jornada es realitzi en l'empresa i una altra part es dediqui a la formació acadèmica de l'màster, segons s'estableixi en el pla formatiu definit de forma individualitzada per a cada estudiant.

Durant els períodes lectius, l'estudiant combinarà la seva formació entre el desenvolupament de tasques a l'empresa (4 hores diàries) i el de seguiment dels estudis (4 hores diàries). Aquesta proporció es pot modificar durant l'últim semestre dels estudis, tal com estableixi el Pla Formatiu que s'elaborarà per a cada estudiant.

Durant els períodes no lectius, l'estudiant assistirà a jornada completa a l'empresa.

Durada

Atès que el nou curs acadèmic s'inicia al setembre es preveu que un estudiant realitzi la formació dual des d'octubre de el nou curs acadèmic fins a Febrer de el curs acadèmic següent. Aquest període podria variar atenent a cada situació particular

Reconeixement itineraris d'especialització

L'itinerari d'especialització que s'atorga automàticament als alumnes en formació dual és el Enterprise Integraged Projects. L'alumne serà co-tutoritzat i co-avaluat per un tutor assignat per l'empresa i un tutor assignat per la universitat. Els tutors vetllaran pel compliment de el pla formatiu el qual garanteix l'adquisició del conjunt de competències acordades en el pla formatiu imprescindibles per a l'obtenció de títol.

Procediment d'inscripció i temporització prevista

Els passos a seguir per formalitzar la inscripció a la modalitat de Formació Dual del MEIND són:

Maig

L’EPS i les empreses publiquen l’oferta de places de formació dual per als estudiants que iniciïn el Màster en el nou curs.

Mitjans de maig/ Principis de juny

 1. Formalitzar la preinscripció al MEIND
 2. Contactar amb coordinació de Formació Dual per demanar l'alta a l'espai del campus virtual.  Enviar un correu a: coord.meind@eps.udl.cat amb les dades següents: Nom de l'estudiant, adreça correu UdL i DNI
 3. Anar a l'espai "Formació Dual MEIND" del campus virtual
 4. Accedir a l'activitat que està oberta en aquest espai per a:
  • Complimentar el formulari de selecció d'empreses
  • Pujar el Curriculum Vitae
  • Pujar l'expedient acadèmic
 5. Presel·lecció de les ofertes en que està més interessat

Del 10-11 de juny al 16 de Juliol 

Es faran arribar a les empreses els Curriculum Vitae i els expedients acadèmics dels estudiants que hi estiguin interessats.

Del 16-17 de juliol al 31 de juliol

 1. Les empreses iniciaran els processos de selecció.
 2. Cada empresa contactarà als estudiants candidats.
 3. Abans del 19 de juliol l'empresa comunicarà als estudiants i a l'Escola els estudiants seleccionats.

2a quinzena de juliol

L'estudiant formalitzarà la matricula a l'Escola Politècnica Superior de la UdL.

A principis de setembre

S'iniciarà una segona volta d'assignacions per aquells estudiants que hagin quedat pendents d'assignar.  

A finals de Setembre 

L'estudiant iniciarà el Màster en Enginyeria Industrial a l'Escola Politècnica Superior de la UdL.

Octubre

Els estudiants seleccionats s'incorporen en l'empresa acordada per iniciar el seu període de formació Dual.

Ofertes

Ofertes Formació Dual del MEIND per al curs 2021-22

ROS ROCA

DPT CONTENIDORS

ROS ROCA

DPT COSTUMER DEMAND

ROS ROCA

DPT OPERACIONS

ROS ROCA

DPT AFTER SALES

ROS ROCA

DPT ENGINEERING

ROMERO POLO BON AREA

ALIER SA

PROJECTES

ALIER SA

INSTRUMENTACIÓ I CONTROL

ALIER SA

PROJECTE TPK

ALIER

RESIDUS

TMI

TECNICAL LLEIDA

AMES TAMARITE  

Taula-Resumen de les vacants en Formació Dual del MEIND per al curs 21-22

EMPRESA

PLACES DISPONIBLES

REMUNERACIÓ ECONÒMICA

TFM A L'EMPRESA

ROS ROCA. DPT CONTENIDORS

[2021]

1


14.000 € bruts anuals

SI

ROS ROCA. DPT COSTUMER DEMAND

[2021]

1

14.000 € bruts anuals

SI

ROS ROCA. DPT OPERACIONS

[2021]

1

14.000 € bruts anuals

SI

ROS ROCA. DPT AFTER SALES

[2021]

 1 14.000 € bruts anuals  SI 

ROS ROCA. DPT ENGINEERING

[2021]

 
1 14.000 € bruts anuals  SI

ROMERO POLO

[2021]

1 13.000 € bruts anuals NO

BON AREA

[2021]

1

De 12.000€ a 14.000 € bruts anuals 

A determinar

SI

ALIER. PROJECTES

1 15.000 € bruts anuals  SI

ALIER. INSTRUMENTACIÓ I CONTROL

1 15.000 € bruts anuals  SI

ALIER. PROJECTE TPK

1 15.000 € bruts anuals  SI
ALIER. RESIDUS 1 15.000 € bruts anuals  SI
TMI 1 14.000 € bruts anuals  SI
TECNICAL LLEIDA
1 12.000 € bruts anuals  SI
AMES TAMARITE
1 14.080 € bruts anuals SI

 

Llistat d'empreses col·laboradores

Llistat d'Empreses Col·laboradores en la Formació Dual del MEIND

Alier

Alier S.A. és una empresa industrial paperera fundada el 1833 que està especialitzada en la transformació de paper recuperat a "CartonWall (Plasterboard), mercat en el qual som líders mundials. Realitzem dins les nostres instal·lacions tot el procés productiu, des de la preparació de pastes fins a la depuració d'aigües, disposant de la nostra pròpia planta de cogeneració i la infraestructura logística pertinent.

Tenim una producció anual de 170.000 tones de paper, exportant més de el 90% de la nostra producció a països d'Europa, Àfrica, Amèrica i Àsia. Creiem fermament en i ltàlia i en el treball en equip, així com en la sostenibilitat, raó per la qual cosa establim pautes en el nostre procés per eliminar l'impacte mediambiental de l'aprofitament de recursos.
 WEB

Ames Tamarite

Des de 1951 AMES es dedica a la fabricació i venda de componets metàl·lics sinteritzats. La nostra seu social s'ubica a sant feliu de Llobregat (Barcelona).

Som una empresa independent financera i tecnològicament, amb capital 100% espanyol. Amb centres productius a Espanya, Hon¡gria, USA i Xina, disposem d'una xarxa de vendes i d'assistència tècnica a nivell mundial que dona servei a més de 600 clients situats a més de 50 països.

AMES és un dels líders mundials en la fabricació de components sinteritzats en grans sèries, essent els nostresproductes principals els següents:

 • Components mecànics i hidràulics
 • Peces dentades
 • Peces magnètiques dolces
 • poeces d'acer inoxidable
 • Filtres i components metàl·lics porosos
 • coixinets autoiubiricats  sinteritzats

WEB

Argal

Indústria alimentària dedicada a l'elaboració i distribució de productes carnis i solucions de menjar. Amb uns 1.500 treballadors en plantilla, 4plantes de producció i 8 centres logístics a nivell nacional. Cadascuna de les plantes està especialitzada en la producció de diferents tipologies de producte. També amb presència a nivell internacional, disposa de 3 filials (França, Alemanya i Holanda). WEB

BonArea Agrupa

BonÀrea agrupa, es un conglomerat d'empreses, les quals al voltant de la seva activitat principal, l'agroalimentària, desenvolupen altres línies de negoci, tant desconegudes com poden ser la distribució de productes informàtics, amb dues botigues i l'activitat d'operador de telecomunicacions, aconseguint d' serveis d'internet i telefonia a una part de la Segarra.

El nostre caràcter emprenedor, ens ha fet involucrar-nos es àmbits com la visió artificial, robòtica, i fins i tot en el desenvolupament d'electrònica pròpia, sempre amb l'objectiu d'optimitzar i millorar processos. A nivell tecnològic, les dimensions de l'empresa ens dóna l'oportunitat de treballar amb les tecnologies més punteres, juntament amb el gran equip de bonÀrea IT format per més de 100 professionals. WEB

Borges International Group

Grup Agroalimentari Global d'origen família i mediterrani amb més de 121 anys d'història i amb un forta presència internacional. Líders en la gestió de finques agrícoles, el processament industrial, l'envasat i la comercialització d'olis d'oliva i de llavors, fruita seca, fruita dessecada, vinagre de Mòdena, pasta i snacks WEB

Ilnet

Ilnet UTE, amb 200 treballadors, és la concessionària de l'Ajuntament de per executar els serveis de recollida de residus, neteja viària i gestió de les deixalleries a la ciutat de Lleida. Presta serveis els 365 dies de l'any, en tres torns: matí, tarda i nit. Disposa d'una flota de vehicles d'unes 80 unitats entre camions, màquines, furgons i petits vehicles WEB

Payper

Payper es va establir a Lleida (Catalunya, Espanya) el 1973. Pioners a Espanya, des del començament ens hem especialitzat en el disseny i la fabricació de maquinària per a solucions de pesatge, ensacat i paletització.

Actualment, som el major fabricant de la indústria espanyola de l'ensacat i un dels principals d'Europa. El nostre equip, que compta amb prop de 100 professionals altament qualificats, treballa en tot moment per satisfer les demandes de l'mercat global pel que fa a equips rendibles i fiables.

Payper desenvolupa i fabrica màquines ensacadores per a tot tipus de sòlids a granel, com pols i granulats. Altres gammes de productes importants inclouen els paletitzadors i les línies completes.

Els nostres clients pertanyen als més variats sectors, des de la indústria agroalimentària fins a la química, minera o de la construcció. Payper ofereix una solució integral per a cada sector.

Per a nosaltres no hi ha necessitats o demandes massa petites ni massa grans. Subministrem ensacadores a plantes industrials petites i amb necessitats de producció baixes. Així mateix, proporcionem projectes complets clau en mà a clients que tenen elevades demandes quant a capacitat i velocitat.

El que més ens importa és que els nostres clients se sentin còmodes i satisfets amb la solució que hem desenvolupat per a ells.
 WEB

Rigual

Rigual  com activitat principal el disseny, fabricació, venda i servei postvenda de:

- Remolcs i maquinària agrícola
- Cisternes sobre camió i autoportants per a transport de combustibles líquids, amb o sense equips de subministrament i mesura
- Equips sobre camió per a reg i neteja, neteja de clavegueram i altres Serveis municipals.

Li empresa té un alt grau d'integració vertical i també dissenya i fabrica molts dels components dels equips.
 WEB

Romero Polo

Romero Polo és un grup empresarial familiar fundat el 1984 per José Antonio Romero Polo. La companyia aglutina diverses activitats vinculades a el sector de la construcció, oferint un servei integral d'obra i manteniment tant a organismes públics com privats, i a el sector dels serveis, amb especial dedicació a la gestió global de les necessitats dels municipis. WEB

Ros Roca

Ros Roca té com a missió, millorar les vides de la persones i el seu entorn.

Lai nnovació i la investigació són els nostres eixos principals, el que empeny tot el nostre sistema de treball cap al nostre principal objectiu: una societat millor, més moderna, sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Tenim com a objectiu prestar als nostres clients un servei d'acord amb els nostres valors essencials: Esperit emprenedor - Innovació - Qualitat - Flexibilitat-Orientaciónhaciaelcliente-Integritat Centra la seva activitat en la fabricació d'equips per a la recollida i gestió de residus. També dissenya i desenvolupa sistema de procés d'enginyeria aplicats a el medi ambient.
 WEB

Sorigué

Sorigué és un grup empresarial solvent i dinàmic, referent en els sectors de la tecnologia i l'enginyeria de l'aigua, els serveis, la construcció i els materials, amb una aposta clara per la innovació i amb una vocació de retorn a la societat.

Fundat el 1954, té el seu origen en la producció d'àrids i el tractament d'asfalts.

Durant aquestes dècades, Sorigué ha experimentat una expansió constant que, juntament amb l'increment de l'volum de negoci, de l'equip humà i els mitjans propis, s'ha traduït en la diversificació de les seves àrees d'activitat.

Durant aquests seixanta anys, el grup ha sabut evolucionar responent a les demandes de mercat i mantenint relacions solvents amb els seus clients i proveïdors, la qual cosa li ha permès, a el mateix temps, fer una reinversió contínua en els seus recursos tècnics i humans.

La companyia manté una posició d'avantguarda tant en el desenvolupament de productes nous com en els mètodes de producció: una evolució constant amb l'objectiu de crear valor en cada procés i d'innovar contínuament a través de l'excel·lència.

Sorigué ha desenvolupat un model integral de negoci, amb delegacions a les principals ciutats espanyoles i desenvolupa la seva activitat en tot el territori nacional. A més, ha dut a terme importants projectes a escala internacional.
 WEB
 

TECNICAL LLEIDA

Tecnical lleida SL neix a partir de l'empresa Motec Control (2009) enginyeria especialitzada en l'automatització industrial qu està formada per un equip de 7 enginyers i 2 tècnics especialistes.

L'any 2018 l'empresa entra a formar part del grup Tecnical entrant en el sector de la distribució tecnològica. Actualment està formada per un equip de 16 persones.

L'empresa treballa per als principoals clients industrials de la provincia de Lleida: BonArea, Mahou san Miguel, Sorigué, Olis Borgues, Top cable, ... és un referent  de la implementació de sistemes 4.0 en el sector. WEB

TMI

Técnicas mecámicas Ilerdenses (TMI) és una empresa de Lleida del sector del packaging flexible. Especialitzada en el disseny i fabricació de línies integrals de dosificació, ensacat, paletitzat i enfardat de sacs. El 70% de les línies que desenvolupem son per  a l'exportacióen instal·lacions realitzades a Sud-Amèrica, Estats Units, Austràlia, Nova Zelanda, Rússia, Canadà i gran part d'Europa.

La companyia està formada per, aproximadament, 120 persones i 33 d'aquestes formen part de l'equip de l'àrea d'enginyeria amb diferents perfils tècnics: mecànics, elèctrics i automàtics.

Un dels trets diferencials es la seva orientació a la innovació i la millora continua dels seus productes. WEB

Tradinsa

Oferim solucions a les necessitats dels nostres clients que els permeten millorar els seus vehicles en qualitat de servei, competitivitat i eficàcia.

TRADINSA és una empresa de referència en el mercat Espanyol de l'Ferrocarril. El sentit multidisciplinar del nostre treball al costat de la nostra vocació de servei possibilita als nostres clients la trobada de solucions molt avantatjoses.

La nostra oferta és una solució global i completa a el problema de l'envelliment de trens la pèrdua de fiabilitat dels seus equips i de la disminució en la seva seguretat

Les sinergies de les nostres tres àrees de negoci; Rehabilitacions, Manteniments integrals i Fabricació de Maquinària i equips d'assaig, unides a un equip humà altament especialitzat ens permeten trobar una solució integral a tots els seus problemes.

Pertanyents a el Grup CAF, oferim els nostres serveis des de l'any 1997.

La nostra Missió és oferir un servei integral que va des de la Rehabilitació de l'Vehicle fins a la millora en l'eficiència de les seves Equips mitjançant un correcte manteniment. Incorporant als seus processos tot l'Equipament necessari que l'ajudin a assegurar els mètodes de Treball i la Formació de l'Personal.

 WEB

Vall Companys

El Grup Vall Companys és un grup líder i sòlid en el sector agroalimentari amb una trajectòria professional que es va iniciar a l'1956. El caràcter familiar de el grup, recolzat per un equip humà professional i altament implicat, així com una política de reinversió de beneficis, marca una orientació empresarial basada en un creixement progressiu.

Les activitats de les més de 40 empreses de el Grup consisteixen en plantes farineres, fàbriques de pinsos, centres de producció càrnia, escorxadors de porcí, avícola i boví, laboratoris farmacèutics propis especialitzats en salut animal, centres d'inseminació, incubadores i una empresa de logística .

El Departament de S.I. està centralitzat a Lleida i dóna servei a totes les empreses de Grup. Els serveis de SI comprenen tot tipus d'activitats necessàries pel servei a una empresa industrial que factura al voltant de 1.700 milions €. i més de 3000 treballadors.

Es realitzen des de tasques relacionades amb l'ERP corporatiu (Axapta de Microsoft, programació / consultoria), passant per la creació d'APP s, estudis d'algoritmes d'IA aplicats a processos productius, fins a les pròpies de sistemes i comunicacions i les de dispositius industrials, totes relacionades amb cada un dels sectors de Grup.
 WEB