Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Formació Dual

Definició

La Formació Dual es basa en el principi de complementarietat dels aprenentatges en un entorn acadèmic i en un entorn professional. L’estudiant és converteix en l’aprenent que estudia. És una modalitat de formació que es realitza en alternança entre la universitat i l'empresa.

 Ofertes Formació Dual per al curs 2019-20

     
   

Empreses Col·laboradores en la Formació Dual del Màster en Enginyeria Industrial

   
 
 
         

 Contractació

Es preveu la modalitat de Contracte en Pràctiques a jornada completa, que permet a l’empresa ocupar temporalment persones amb una titulació universitària sense experiència en l’ocupació per la qual s’han format.

Horari

El contracte de pràctiques a temps complet contempla que una part de la jornada es realitzi en l’empresa i una altra part es dediqui a la formació acadèmica del màster, segons s'estableixi en el pla formatiu definit de forma individualitzada per a cada estudiant.

Durant els períodes lectius, l’estudiant combinarà la seva formació entre el desenvolupament de tasques a l’empresa (4 hores diàries) i el de seguiment dels estudis (4 hores diàries). Aquesta proporció es pot modificar durant l’últim semestre dels estudis, tal i com estableixi el Pla Formatiu que s’elaborarà per a cada estudiant.

Durant els períodes no lectius, l’estudiant assistirà a jornada completa a l’empresa.

Durada

Es preveu que un estudiant realitzi la formació dual des de l’octubre 2019 a setembre 2021. Aquest període pot variar atenent-se a cada situació particular.

Taula Resum llocs a cobrir en Formació Dual

EMPRESA

PLACES DISPONIBLES

ASSIGNATURES I OPTATIVITAT

REMUNERACIÓ ECONÒMICA

TFM en l'Empresa?

RIGUAL

[2019]

1

Disseny i assaig de màquines I
Gestió de Projectes i de Recursos Humans
Optativitat: Projectes en empresa I i II

12.000 € bruts anuals

SI

ILNET

[2019]

1
Organització Industrial II
Gestió de Projectes i de Recursos Humans
Optativitat: Projectes en empresa I i II

12.600 € bruts anuals

SI

ARGAL

[2019]

1
Organització Industrial II
Gestió de Projectes i de Recursos Humans
Optativitat: Projectes en empresa I i II

12.000-14.000 € bruts anuals

SI

ALIER S.A.

[2019]

4
Operacions Bàsiques de Processos Químics
Gestió de Projectes i de Recursos Humans
Optativitat: Projectes en empresa I i II

15.000 € bruts anuals

SI

ALIER S.A.

[2019]

 2
Organització Industrial II
Gestió de Projectes i de Recursos Humans
Optativitat: Projectes en empresa I i II
15.000 € bruts anuals   SI

ROS ROCA

[2019]

1
Organització Industrial II
Gestió de Projectes i de Recursos Humans
Optativitat: Projectes en empresa I i II
14.000 € bruts anuals NO

ROS ROCA

[2019]

1
Organització Industrial II
Gestió de Projectes i de Recursos Humans
Optativitat: Projectes en empresa I i II
14.000 € bruts anuals   SI

SORIGUÉ

[2019]

1
Organització Industrial II
Gestió de Projectes i de Recursos Humans
Optativitat: Projectes en empresa I i II
16.400 € bruts anuals NO

Reconeixement assignatures

Cada una de les empreses ha d'escollir les assignatures i optativitat on s’emmarcarà l’activitat formativa que es durà a terme a l'empresa. L'alumne haurà de cursar aquesta optativitat si vol participar el l'oferta laboral/formativa corresponent.

Procediment d'inscripció i temporització prevista

Els passos a seguir per formalitzar la inscripció a la modalitat de Formació Dual del MEIND són:

Maig: L’EPS i les empreses publiquen l’oferta de places de formació dual per als estudiants que iniciïn el Màster el curs següent.

Fins al 10 de Juny de 2019:

 1. Formalitzar la preinscripció al MEIND
 2. Contactar amb coordinació de Formació Dual per demanar l'alta a l'espai del campus virtual. Enviar un correu a: fdual.meind@udl.cat amb les dades següents: Nom de l'estudiant, adreça correu UdL i DNI
 3. Anar a l'espai "Formació Dual MEIND" del campus virtual
 4. Accedir a l'activitat que està oberta en aquest espai per a:
 • Complimentar el formulari de selecció d'empreses
 • Pujar el Curriculum Vitae
 • Pujar l'expedient acadèmic
 • Pujar Carta de presentació

17 de Juny de 2019: es faran arribar a les empreses els Curriculum Vitae, els expedients acadèmics i les Cartes de presentació dels estudiants que hi estiguin interessats.

Juny-Juliol:

 1. Les empreses iniciaran els processos de selecció.
 2. Cada empresa contactarà als estudiants candidats.
 3. Abans del 17 de Juliol de 2019 l'empresa comunicarà als estudiants i a l'Escola els estudiants seleccionats.

Al Juliol: Els estudiants que s'hagin apuntat a la Formació Dual realitzaran la matricula de forma presencial a la secretaria de l'EPS (del 22 al 24 de juliol de 2019).

A l'octubre els estudiants seleccionats iniciaran el MEIND en la modalitat de Formació Dual.