Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Vall-Companys

Breu presentació de l'empresa

El grup Vall Companys és un grup agroalimentari de caràcter familiar, líder a nivell estatal, fundada al 1956.

El model operacional del Grup es basa en la integració de totes les fases del procés productiu i amb el desenvolupament de las tasca d’uns professionals implicats i altament formats en els seus respectius camps d’activitat.

Junt amb això, cal destacar especialment la implantació de Sistema de Informació d’última generació en totes les mecàniques de treball que connecten i automatitzen les diverses instal.lacions i plantes de producció del Grup-

Sectors que avarca: Ramader, Càrnic, Pinsos, Farina, Transport, Farmacèutic, etc.

CEGECO és una empresa de serveis encarregada de gestionar les compres de matèria prima de tot el grup d’empreses a la que pertany i subministrar serveis centralitzats a totes aquestes empreses a nivell informàtic, industrial i d’enginyeria de les seves instal·lacions.

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

Les seves tasques serien:

  1. Millorar el sistema Organitzatiu del Departament d’Enginyeria. Nou sistema de treball més
  2. tecnificat i més eficient.
  3. Millorar i Optimitzar els processos productius de les diferents empreses que formen part del Grup Vall Companys (Des de fàbriques de pinso, escorxadors, sales de desfer, distribuïdores, etc.)
  4. Crear noves eines per optimitzar la logística dins el Grup. Desenvolupar sistemes informàtics que s’avancin a les demanades de cadascuna de les empreses per tal de poder abastir-les de forma coordinada i màxima eficiència econòmica.

Millorar els processos actuals per tal de tenir una millor eficiència energètica de forma que així es redueixi la petjada de carboni, i la despesa

Formació integrada en l'empresa

Horari

De 9 a 13 h

Durada

La durada de la formació dual serà d'octubre de 2016 a agost de 2018

Remuneració bruta anual

Segons conveni

Adreça on es realitzarà la Formació Dual

Pol. Industrial el Segre Parc 410. Cp 25191 Lleida

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

Enginyer industrial especialitat en organització industrial i amb coneixements d'estalvi energètic

Idiomes

Anglés

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció