Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Tradinsa Industrial

Breu presentació de l'empresa

Tradinsa es una empresa dedicada a realitzar manteniment, remodelacions i reparació d’accidents de qualsevol tipus material ferroviari, tan trens com qualsevol dels seus components.

També realitza el disseny i fabricació de maquinaria per a dur a terme els anàlisis dels diferents elements que composen el tren.

Com a filial de Caf, fabricant de trens, els donem suport tècnic en la realització de projectes i en realització de formació en manteniment.

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

- Implementació del Lean Manufacturing a les línies on realitzem les nostres operacions de manteniment, rehabilitació i reparació, per tal de millorar el nostre procés i aconseguir una reducció del temps de les operacions realitzades.

- Donar suport a la millora en la gestió de la traçabilitat dels materials que formen el tren.

- Donar suport en la implantació de la nova eina de gestió InforEam (gmao) en la definició de procediment.

- Participar en el disseny i fabricació de projectes d’equips de taller.

- Realitzar estudis d’eficiència energètica dels diferents tallers.

Formació integrada en l'empresa

Horari

Horari a l’empresa durant el període lectiu (mitja jornada – 4 hores/dia)

Matins, de 9 a 13h

Horari a l’empresa durant el període NO lectiu (jornada completa – 8 hores/dia)

De 7 a 15

Durada

La durada de la formació dual serà d’octubre de 2018 a agost de 2020

Remuneració bruta anual

12.000 € aprox.

Adreça on es realitzarà la Formació Dual

Urb. Zona 2  l´Estació, 29. 25153 Puigverd de Lleida

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

Pro activitat

Bona actitud pel treball en equip

Responsabilitat

Compromís

Idiomes

Es valoraran positivament però no són un requisit indispensable

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció