Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Sorigué

Breu presentació de l'empresa

Sorigué és un grup empresarial solvent i dinàmic, referent en els sectors de la tecnologia i l'enginyeria de l'aigua, els serveis, la construcció i els materials, amb una aposta clara per la innovació i amb una vocació de retorn a la societat.

Fundat el 1954, té el seu origen en la producció d’àrids i el tractament d’asfalts.

Durant aquestes dècades, Sorigué ha experimentat una expansió constant que, juntament amb l’increment del volum de negoci, de l’equip humà i dels mitjans propis, s’ha traduït en la diversificació de les seves àrees d’activitat.

Durant aquests seixanta anys, el grup ha sabut evolucionar responent a les demandes del mercat i mantenint relacions solvents amb els seus clients i proveïdors, la qual cosa li ha permès, alhora, fer una reinversió contínua en els seus recursos tècnics i humans.

La companyia manté una posició d’avantguarda tant en el desenvolupament de productes nous com en els mètodes de producció: una evolució constant amb l’objectiu de crear valor en cada procés i d’innovar contínuament a través de l’excel·lència.

Sorigué ha desenvolupat un model integral de negoci, amb delegacions en les principals ciutats espanyoles i desenvolupa la seva activitat en tot el territori nacional. A més, ha dut a terme importants projectes a escala internacional.

 

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

Lloc de treball: Tècnic d’Oficina Tècnica de producció de materials de les instal.lacions del grup Sorigué

Ubicació des d’on es desenvolupen les tasques: Menàrguens

Reportarà i el supervisarà el Responsable d’Oficina Tècnica del grup sorigué

Es formarà per a que pugui fer les tasques de:

  • Tasques de delineació
  • Càlcul d’estructures
  • Estudis, anàlisi i optimització de processos de fabricació i de producció de materials
  • Estudis, anàlisis i optimització de manteniments i actuacions preventives i correctives de les instal.acions de fabricació de materials del grup sorigué
  • Estudi de les noves instal.lacions que pugui adquirir o intervenir el grup sorigué
  • Soport als departaments de producció en aspects tècnics d’instal.lacions
  • Col.laboració amb departaments de producció d’àrids, asfalts, laboratori, prefefabricats...

 

Observació: tot i que el lloc de treball es desenvolupa desde Menàrguens(central de la producció), les tasques seran per a donar servei desde Menàrguens a les instal.lacions de producció de vàries províncies i empreses de Sorigué (principalment serà el ajudant tècnic que dongui suport Lleida, Girona,Tarragona,Barcelona i Aragó.)

 

Formació integrada en l'empresa

Horari

Durant el període lectiu (mitja jornada – 4 hores/dia)

En funció de la disponibilitat de l’alumne. Una proposta pot ser de 09h a 13h, o de 08.30h a 12.30h

Durant el període NO lectiu (jornada completa – 8 hores/dia)

En funció de la disponibilitat de l’alumne. Una proposta pot ser de 09h a 14h i de 15h a 18h

 

Durada

La durada de la formació dual serà d’octubre de 2019 a agost de 2021

Remuneració bruta anual

16.400€

Adreça on es realitzarà la Formació Dual

Complejo Industrial La Plana del Corb

Ctra. Lleida a Balaguer(C-12), km 162 - 25600 Balaguer (Lleida).

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

Estudiant/a màster enginyeria industrial

Idiomes

Castellà i català

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

Hauria de disposar de vehicle per al de poder arribar a les oficines del polígon industrial propi de les empreses del grup Sorigué, ubicat a la població de Menàrguens