Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Ros Roca 2

Breu presentació de l'empresa

Ros Roca té com a missió, millorar les vides de la persones i el seu entorn.

Lai nnovació i la investigació són els nostres eixos principals, el que empeny tot el nostre sistema de treball cap al nostre principal objectiu: una societat millor, més moderna, sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

Tenim com a objectiu prestar als nostres clients un servei d'acord amb els nostres valors essencials: Esperit emprenedor - Innovació - Qualitat - Flexibilitat-Orientaciónhaciaelcliente-Integritat

Centra la seva activitat en la fabricació d'equips per a la recollida i gestió de residus. També dissenya i desenvolupa sistema de procés d'enginyeria aplicats al medi ambient

 

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

 • Gestionar ofertes amb els proveïdors. Transmetre correctament les necessitats i desenvolupar l'oferta a mida per a les necessitats de l'organització.
 • Saber comunicar la política i forma de fer de l'empresa per analitzar si el proveïdor és adequat.
 • Transmetre idees a l'equip de treball i altres departaments de l'empresa, com producció i qualitat per defensar idees i punts de vista del departament de compres.
 • Formar part del comitè d'avaluació de proveïdors, de millora contínua i de resolució d'incidències.
 • Desenvolupar projectes a partir de necessitats o de requeriments legals, tal com:
  • Projectes de millora ambientas, analitzant vehicles de transport i polítiques de proveïdors.
  • Projectes de millora de qualitat, analitzant els recursos i les normes que tenen cada un dels proveïdors.
  • Projectes de millora general, com magatzems intermedis, Lean logisticas, etc.
 • Visitar proveïdors per millorar els fluxos tant interns com de transport extern.
 • EvaluarTPM als proveïdors.
 • Les avaluacions als proveïdors inclouen tot el flux organitzatiu de l'empresa. Cal una anàlisi acurada a les visites.
 • Dur a terme millores tecnològiques, com recentment l'adquisició d'un programa per a la gestió de les càrregues a mig termini en un portal de compres web.

 

Formació integrada en l'empresa

Horari

Horari a l'empresa durant el període lectiu (mitja jornada - 4 hores/dia):

De 9.00 a 13.00 hores

Horari a l'empresa durant el període no lectiu (jornada completa - 8 hores/dia):

De 09:00 a 13:00 i de 14:00 a 18:00 H

Durada

La durada de la formació dual sera d'octubre de 2019 a agost de 2021

Remuneració bruta anual

14.000€

Adreça on es realitzarà la Formació Dual

Ros Roca S.A. - Avda. Cervera s/n 25300 TÀRREGA (Lleida)

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

PENSAMENT CRÍTIC

PROACTIVITAT

ADAPTABILITAT

INICIATIVA

COMUNICACIÓ I RELACIONS INTERPERSONALS

ANÀLISI DE LA INFORMACIÓ

Idiomes

ANGLÈS AVANÇAT

SEGONA LLENGUA VALORABLE

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció