Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Ros Roca 1

Breu presentació de l'empresa

Ros Roca té com a missió, millorar les vides de la persones i el seu entorn.

Lai nnovació i la investigació són els nostres eixos principals, el que empeny tot el nostre sistema de treball cap al nostre principal objectiu: una societat millor, més moderna, sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

Tenim com a objectiu prestar als nostres clients un servei d'acord amb els nostres valors essencials: Esperit emprenedor - Innovació - Qualitat - Flexibilitat-Orientaciónhaciaelcliente-Integritat

Centra la seva activitat en la fabricació d'equips per a la recollida i gestió de residus. També dissenya i desenvolupa sistema de procés d'enginyeria aplicats al medi ambien

 

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

Col·laboració amb l'equip d'Enginyeria de processos, en la realització de les següents tasques:
  • Anàlisi dels processos de fabricació per implementar millores en la línia de fàbrica.
  • Realitzar estudis de temps de fabricació en els muntatges, components i ordres de fabricació.
  • Analitzar costos de fabricació i de materials, revisant planimetria, elaborant informes corresponents i col·laborant amb el departament de compres
  • Establir ràtios per a la valoració dels productes fabricats.
  • Cooperar amb la millora contínua del departament.

 

Formació integrada en l'empresa

Horari

Horari a l'empresa durant el període lectiu (mitja jornada - 4 hores/dia):

09:000-13:00H

Horari a l'empresa durant el període no lectiu (jornada completa - 8 hores/dia):

de 09:00 a 13:00  i de 14:00 a 18:00H

Durada

La durada de la formació dual serà d'octubre de 2019 a agost de 2021

Remuneració bruta anual

14.000€

Adreça on es realitzarà la Formació Dual

Ros Roca S.A. - Av. Cervera s/n 25300 Tàrrega (Lleida)

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

PROACTIVITAT

PENSAMENT CRÍTIC

ADAPTABILITAT

INICIATIVA

COMUNICACIÓ

ANÀLISI DE LA INFORMACIÓ

Idiomes

ANGLÈS AVANÇAT

SEGONA LLENGUA VALORABLE

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció