Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Rigual

Empresa en Formació Dual. Octubre 2019- Agost 2021

Breu presentació de l'empresa

L'empresa té com a activitat principal el disseny, fabricació, venda i servei postvenda de:

- Remolcs i maquinària agrícola

- Cisternes sobre camió i autoportants per a transport de combustibles líquids, amb o sense equips de subministrament i mesura

- Equips sobre camió per a reg i neteja, neteja de clavegueram i altres serveis municipals.

L'empresa té un alt grau d'integració vertical i dissenya i fabrica molts dels components dels equips.

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne / treballador.

L'alumne haurà de desenvolupar la capacitat de gestionar els projectes que es desenvolupen a l'empresa de forma autònoma, tot i que comptant amb el suport dels seus companys al Departament d'Enginyeria i el tutor.

Això es concentrarà en:

- Definició tècnica dels requisits a partir del contracte comercial

- Elaboració dels plànols i les llistes de materials

- Càlculs estructurals dels elements que ho requereixin

- Disseny dels circuits i dimensionament dels components hidràulics i pneumàtics

- Realització de programes de tall i plegat

- Llançament de les ordres de fabricació necessàries

- Suport al personal de fabricació

- Anàlisi de costos de fabricats

Per això es faran servir les següents eines informàtiques:

- Programa de CAD SolidWorks

- ERP Microsoft Dynamics NAV

- Programes Lantek i Cibelec per a tall i plegat

- Microsoft Office

 

Formació integrada en l'empresa

Horari

Horari a l'empresa durant el període lectiu (mitja jornada - 4 hores/dia)

Matins, de 9 a 13h

Horari a l'empresa durant el període NO lectiu (jornada completa - 8 hores/dia)

Flexible entre les 7 i les 18 hores a acordar entre l'alume i l'empresa

Durada

La duración de la formación dual será de octubre de 2019 a agosto de 2021

Remuneració bruta anual

12.000 €

Direcció on és realizarà la Formació Dual

Autovia A2, Km 442

22520 FRAGA (Osca)

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

Grau en Enginyeria Mecànica, Elèctrica, Electrònica o Tecnologies Industrials

coneixements SolidWorks

Maneig de Microsoft Office

Idiomes

Anglès a nivell bàsic. Es valorarà francès

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

Capacitat de treball en equip

Desig de aprenentatge

Requereix carnet de conduir i vehicle propi