Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Payper

Breu presentació de l'empresa

Payper és una empresa líder a Espanya en el seu sector, i una de les principals empreses fabricants de maquinaria d’ensacat i pesatge a alta velocitat a nivell internacional. És una empresa enfocada a l'exportació i amb una sòlida presència internacional.

La matriu de l'empresa es troba a Lleida on es fa tot el disseny, assemblatge i test de les màquines abans de l'expedició.

Es desenvolupen projectes de plantes d'envasat complertes, requerint contacte habitual amb proveïdors i clients de tot el món.

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

Durant els dos anys de la Formació Dual, es farà un recorregut per les diferents àrees que formen part de l'oficina tècnica de l'empresa.

 • Disseny mecànic.
 • Disseny elèctric.
 • Automatismes.
 • Gestió de projectes.

En funció de les capacitats i especialitat de l'estudiant s'adaptarà la forma de dedicació a cada àrea.

En general es faran tasques de suport als enginyers de cada àrea, podent en alguns casos gestionar tasques de forma autònoma.

Formació integrada en l'empresa

Horari

Horari a l’empresa durant el període lectiu (mitja jornada – 4 hores/dia)

Matí: Entre 8:00 i 14:00, es pot adaptar a les necessitats de l'estudiant.

Horari a l’empresa durant el període NO lectiu (jornada completa – 8 hores/dia)

8:00 a 14:00

15:30 a 17:30

Durada

La durada de la formació dual serà d'octubre de 2018 a agost de 2020.

Remuneració bruta anual

12.000 € bruts

Adreça on es realitzarà la Formació Dual

Polígon Industrial El Segre

c/Josep Baro i Travé, 115

Lleida

Observacions

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

En funció de l'especialitat del grau de l'estudiant.

Perfil mecànic:

 • Coneixements en Disseny 3D.
 • Capacitat de realitzar càlculs mecànics.

Perfil elèctric/automatista:

 • Interpretació d'esquemes elèctric i neumàtic.
 • Coneixements de màquins elèctriques.
 • Coneixements de programació.

En qualsevol cas:

 • Capacitat de treball en equip.
 • Habilitats comunicatives i correcció en la comunicació formal.

Idiomes

Anglès: Nivell d'anglès equivalent a First Certificate.

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció