Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

IASO

Breu presentació de l'empresa

IASO S.A. inicia la seva activitat l'any 1983 com una petita empresa dedicada a la fabricació i instal·lació de tendals i para-sols. Transcorregut un temps i portats pel nostre desig per obrir-nos a nous productes ens iniciem amb el món de l'Arquitectura Tèxtil amb el disseny, fabricació i muntatge d'estructures tensades. En els últims anys el pes de les tasques d'enginyeria que es porten a terme internament, són cada vegada més importants.

Actualment, sola la marca IASO, dissenyem, fabriquem i comercialitzem solucions tant diverses com, arquitectura lleugera, para-sols, piscines desmuntables, pèrgoles, tendals, cortines, etc. La nostra seu situada a la ciutat de Lleida compta amb les nostres oficines centrals, que agrupa part comercial, enginyeria, operacions... i el centre productiu amb una ocupació de més de 20.000 m2.

Per un millor creixement , aquesta està dividida en 3 unitats de negoci, ARQUITECTURA TÈXTIL - OUTDOOR SOLUTIONS - PISCINES. Cadascuna d'elles és una entitat individual amb mitjans tècnics i equips humans especialistes, sota la responsabilitat d'un cap de divisió.

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

L'estudiant formarà part del nostre departament d'enginyeria que dóna suport a les solucions d'arquitectura tèxtil.

Aquest grup de treball està enfocat a l'execució de solucions constructives per a cobertes o façanes traslluïdes o transparents, destinades a estadis, centres comercials, aeroports... en un entorn internacional. Un dels mercats principals és el francès, però també hem dut a terme projectes a Bèlgica, Israel, Qatar, Rússia, Suïssa, Luxemburg, Marroc, Tunísia,...

En general, les tasques a realitzar serien:

  • Disseny i càlcul d'estructures lleugeres.
  • Dibuix en 3D de les estructures.
  • Documentació gràfica que permeti la fabricació dels components de l'estructura. Estructura metàl·lica, cables, lones...
  • Documentació per poder portar a terme la instal·lació.
  • Llista de materials i demés indicacions necessàries per fer l'aprovisionament.
  • Planning de l'obra.

S'assignarà un tutor per tal de fer un acompanyament i seguiment de les tasques encomanades.

Formació integrada en l'empresa

Horari

Horari a l'empresa durant el període lectiu (mitja jornada - 4 hores/dia):

9.00 a 13.00

Horari a l'empresa durant el període no lectiu (jornada completa - 8 hores/dia):

8:00-14:00 i 14:30-17:30

Durada

La durada de la formació dual serà d'octubre de 2017 a agost de 2019

Remuneració bruta anual

12.600-13.000€

Adreça on es realitzarà la Formació Dual

Avinguda de l'Exercit, nº 35-37, Lleida

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

Anàlisis estàtic d'estructures metàl·liques

Coneixement de software d'anàlisis estructural

Dibuix en Autocad 2D/3D

Idiomes

Valorable anglès, francès.

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

En funció de la vàlua del candidat.