Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Corporació Alimentària Guissona 2

Breu presentació de l'empresa

La Corporació Alimentària Guissona realitza la producció i subministrament de pinsos, la fabricació de medicaments i fitosanitaris, els serveis d’assistència veterinària i el servei tècnic per a explotacions ramaderes, així com el subministrament i la venda de carburants i de material ramader.

De la mateixa manera, mitjançant el Complex càrnic "La Closa" situat a Guissona, la Corporació realitza tota la transformació càrnica (escorxadors d'aus i de bestiar, sales d'especejament, fabrica d'elaborats i cuinats, etc.).

Finalment duu a terme la comercialització dels productes carnis mitjançant els establiments "Bon Area" que arriben al consumidor final sense intermediaris.

Actualment estem en període d’expansió, amb la previsió d’un nou complex carni a l’Aragó. Pel que podríem valorar també persones que tinguin interés en fixar la residència i per tant treballar a aquella zona, previa formació a la seu de Guissona.

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

- Implementació del Lean Management dins de Manteniment.

- Donar suport a la millora en la gestió de la secció de recanvis

- Donar suport a la nostra eina de manteniment GIM tant en preventiu com en predictiu.

- Incorporar-se dins de l’equip de nous projectes tant de línies actuals per incrementar productivitat com en noves línies de producció.

Formació integrada en l'empresa

Horari

Horari a l’empresa durant el període lectiu (mitja jornada – 4 hores/dia)

Matins, de 9 a 13h (negociable en funció disponibilitat i si cal desplaçar-se)

Horari a l’empresa durant el període NO lectiu (jornada completa – 8 hores/dia)

Partit, 9 a 13h i de 15 a 19h

Durada

La durada de la formació dual serà d'octubre de 2017 a agost de 2019

Remuneració bruta anual

13.000 € aprox.

Adreça on es realitzarà la Formació Dual

Traspalau 8, 25210 Guissona (Lleida)

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

Preferiblement estudiants que tingui un Grau en enginyeria previ

Idiomes

Es valoraran positivament però no són un requisit indispensable

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

Disponibilitat a venir a Guissona per la dual.

Oferim una elevada inserció, continuitat i possibilitats d’una carrera professional.