Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Corporació Alimentària Guissona

Breu presentació de l'empresa

Bon Area Agrupa és una empresa del sector agroalimentari que desenvolupa totes les activitats ramaderes, industrials i comercials necessàries per arribar al consumidor sense intermediaris.

El departament que solicita la Formació Dual és el d'Enginyeria i Energia, departament encarregat de portar a terme internament dins de BonArea totes les activitats a nivell d'Enginyeria, obres, serveis, manteniment i assessorament amb la millor relació qualitat/preu.

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

El departament d'Enginyeria i Energia de BonArea Agrupa, el dia a dia realitza molts tipus de projectes executius: granges, benzineres, magatzems, naus industrials, etc. Expepcionalment aquest próxims anys té previst una gran expansió i per a poder abastir aquest increment de punts de venda previstos s'està projectant un nou complexe carnic a la provincia de Saragossa on és tenen que realitzar molts projectes execitius el proper any.

Les tasques previstes per l'Enginyer que es preveu incorporar seria:

- un 35% del seu temps destinat a realitzar els càlculs d'estructura, tant de cimentacions, murs, estructura o cobertes, dels diversos projectes executius que s'estiguin realitzant.

- un 35% a l'elaboraciód'altres punts dels projecte executiu, en aquest cas industrials especificament.

- un 30% a tasques diverses com visita d'obres, repàs d'algun projecte externalitza, delineació, tasques administratives, etc

Formació integrada en l'empresa

Horari

Horari a l’empresa durant el període lectiu (mitja jornada – 4 hores/dia)

Matins, de 9 a 13h (adaptable amb l'estudiant)

Horari a l’empresa durant el període NO lectiu (jornada completa – 8 hores/dia)

Partit, 9 a 14h i de 16 a 19h

Durada

La durada de la formació dual serà d'octubre de 2018 a agost de 2020

Remuneració bruta anual

14.000 €

Adreça on es realitzarà la Formació Dual

Avinguda verge del Claustre, 75

25210 Guissona (Lleida)

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

Enginyers, saber fer projectes executius, càlcul estructures, es valorarà coneixements d'Autocad, càlcul estructura, saber fer medicions i pressupostos. Inicis amb projectes i legalitzacions d'establiments industrials amb un futur poder portar direccions d'obra.

Idiomes

català i castellà

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció