Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Draxton Lleida

Breu presentació de l'empresa

DRAXTON és un Grup Industrial del sector automoció fundat el 1948, que pertany a la Multinacional Mexicana GIS (Grupo Industrial Saltillo) des del 2016, dedicada al disseny, producció, mecanitzat i assemblatge de peces per al sector automoció.

La planta DRAXTON LLEIDA (Tàrrega) fou inaugurada al 2005 i es dedica al mecanitzat de les peces (suports per a motor i braços de suspensió). Els nostres principals clients són: VW, Renault, Mercedes, ford, Volvo, etc.

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

- Col·laborar en la implantació del projecte de les 5S.

- Col·laborar en la programació dels centres de mecanitzat (CNC).

- Donar suport en l'ajust i canvi d'eines en les màquines de mecanitzat.

- Col·laborar en fomentar la metodología Lean Manufacturing i millora continua als departament operatius de la planta a tots els nivells.

- Col·laborar en l'anàlisi del rebuig en els processos productius i implementar les diferents activitats de millora continua per reduir-lo i optimitzar-lo.

Formació integrada en l'empresa

Horari

Horari a l’empresa durant el període lectiu (mitja jornada – 4 hores/dia)

Matins, de 9 a 13h

Horari a l’empresa durant el període NO lectiu (jornada completa – 8 hores/dia)

Partit, 9 a 14h i de 15 a 18h

Durada

La durada de la formació dual serà d'octubre de 2018 a agost de 2020

Remuneració bruta anual

12.000 - 15.000 € (depenent del valor que pugui aprotar cada candidat/da)

Adreça on es realitzarà la Formació Dual

c/Pla de Fonolleres C/A, s/n

25218 Granyanella (Fonolleres)

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

Formació: Enginyeria mecànica, industrial o màster en enginyeria industrial o similar.

Requisits:

 - Persona amb bona actitud, predisposició i ganes d'integrar-se al món laboral en un projecte innovador en una empresa Multinacional.

 - Valorable residir en l'entorn proper a l'empresa.

Idiomes

Valorable nivell avançat d'anglès (First Certificate (B2) - Advanced (C1)).

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

Oferim la possibilitat real de desenvolupament professional en una empresa en plena expansió amb possibilitat de posterior incorporació a l'Organització.