Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Borgés 2

Breu presentació de l'empresa

Missió:

Fer arribar els nostres Productes saludables i de qualitat a tots els racons del món basats en l’estil de vida i la dieta mediterrània.

Visió:

Ser una empresa reconeguda com a líder mundial en la comercialització de productes de qualitat, saludables i gustosos a l’estil de la cuina mediterrània, generant valor pels seus consumidors, clients, treballadors, accionistes i tots els grups d’interès vinculats en l’activitat de la companyia.

Valors

Els nostres valors corporatius són la nostra forma d’actuar, basats en l’ètica i l’honestedat, en el respecte a les persones i en la responsabilitat mediambiental que ens duen a buscar el nostre objectiu que seria respondre a les necessitats dels nostres clients i accionistes a través de la cuina mediterrània.

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

La nostra fàbrica de BAIEO a Tàrrega (Borges Agricultura and Industrial Edible Oils) té vàries parts

productives. Que podríem agrupar en dos grans grups:

 • Producció d’olis alimentaris.
 • Envasat d’olis en plantes d’envasat.

Tenim un equip de manteniment que ha de donar cobertura a tota la fàbrica. En aquest sentit s'està treballant per implementar mecanismes de gestió i seguiment de les tasques relacionades.

Es busca algú que vulgui participar en la gestió de tot el relacional amb el manteniment de fàbrica i que doni suport al Responsable de Manteniment:

 • Realització, control i seguiment de manteniments preventius.
 • Revisió de correctius, cerca de causes i implantació de mesures correctores per minimitzar avaries.
 • Implementació de sistema de control de processos. Visió artificial.
 • Eines informàtiques de gestio control de costos i avaries: GMAO (Mapex - SAP).
 • Gestió de personal i seguiment d'implantació de millores.
 • Seguretat: Permisos de treball, consignació de màquines.
 • Disseny i millora de peces i mecanismes.
 • Organització i control de recanvis.

Formació integrada en l'empresa

Horari

Horari a l'empresa durant el període lectiu (mitja jornada - 4 hores/dia):

Matins, 9.00 a 13.00

Horari a l'empresa durant el període no lectiu (jornada completa - 8 hores/dia):

9:00-14:00 i 15:00-18:00. Divendres: 8:00-15:00.

Durada

La durada de la formació dual serà d'octubre de 2018 a agost de 2020.

Remuneració bruta anual

13.000 € bruts

Adreça on es realitzarà la Formació Dual

Avinguda Jose Trepat, s/n

Tàrrega (Lleida)

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

 • Perfil pro-actiu i metòdic.
 • Pensament flexible i capacitat de treballar en equip.
 • Coneixements en programes informàtics: Ofimàtica.

Idiomes

 • Anglès nivell mig.

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

 • Dots de lideratge.
 • Francès i/o Italià.
 • Coneixements en CAD o Solidworks.
 • Formació amb PRL.