Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Borgés 1

Breu presentació de l'empresa

Missió:

Fer arribar els nostres Productes saludables i de qualitat a tots els racons del món basats en l’estil de vida i la dieta mediterrània.

Visió:

Ser una empresa reconeguda com a líder mundial en la comercialització de productes de qualitat, saludables i gustosos a l’estil de la cuina mediterrània, generant valor pels seus consumidors, clients, treballadors, accionistes i tots els grups d’interès vinculats en l’activitat de la companyia.

Valors

Els nostres valors corporatius són la nostra forma d’actuar, basats en l’ètica i l’honestedat, en el respecte a les persones i en la responsabilitat mediambiental que ens duen a buscar el nostre objectiu que seria respondre a les necessitats dels nostres clients i accionistes a través de la cuina mediterrània.

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

La nostra fàbrica de BAIEO a Tàrrega (Borges Agricultura and Industrial Edible Oils) té vàries parts

productives. Que podríem agrupar en dos grans grups:

 • Producció d’olis alimentaris.
 • Envasat d’olis en plantes d’envasat.

Actualmente estem treballant en millorar la eficiencia global dels nostres procesos portant a cap una implantació d’un model de millora continua (Lean manufacturing):

 • Procés Kaizen per a l'anàlisi i resolució de problemes.
 • Millora de l'ordre i neteja amb la eina de les 5S.
 • Balanç i estandarització de processos.
 • Potenciar l'autocalitat.
 • Millora dels canvis de màquines a través de la eina SMED.
 • Millora de l'eficiència de les instal·lacions a través del TPM.
 • Desenvolupament i millora dels indicadors clau per al desenvolupament de les plantes KPI.
 • Col·laboració en la definició i estandardització de procediments interns de l'empresa.

Perfil professional a desenvolupar

 • Exercitar el col·laborador en el desenvolupament de la millora contínua i en la implantació de noves formes de treball.
 • Donar suport als departaments / zones de fàbrica en processos de millora contínua.
 • Identificar oportunitats de millora i eliminació de malbaratament.
 • Executar les tasques amb els diferents equips de treball en les iniciatives de millora.
 • Col·laborar amb l'establiment d'indicadors de mesura d'implantació.
 • Col·laborar activament en la sostenibilitat de les millores.

Formació integrada en l'empresa

Horari

Horari a l'empresa durant el període lectiu (mitja jornada - 4 hores/dia):

Matins, 9.00 a 13.00

Horari a l'empresa durant el període no lectiu (jornada completa - 8 hores/dia):

9:00-14:00 i 15:00-18:00. Divendres: 8:00-15:00.

Durada

La durada de la formació dual serà d'octubre de 2018 a agost de 2020.

Remuneració bruta anual

13.000 € bruts

Adreça on es realitzarà la Formació Dual

Avinguda Jose Trepat, s/n

Tàrrega (Lleida)

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

 • Ingeniería industrial.
 • Perfil pro-activo y metódico.
 • Pensamiento flexible y capacidad de trabajo en equipo.
 • Nivel medio Excel.
 • Inglés medio.

Idiomes

 • Inglés medio.

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

 • Dotes de liderazgo.
 • Francés y/o Italiano.