Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Argal

Empresa en Formació Dual. Octubre 2019- Agost 2021

Breu presentació de l'empresa

lndústria alimentaria dedicada a l'elaboració i distribució de productes carnis i solucions de menjar.

Amb uns 1.500 treballadors en plantilla, 4plantes de producció i 8 centres logístics a nivell nacional.

Cada una de les plantes esta especialitzada en la producció de diferents tipologies de producte. També amb presencia a nivell internacional, disposa de 3filials (França, Alemanya i Holanda).

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

Principals funcions de llloc de treball on col·laborarà (àrea d'organització industrial/processos):

  • Control de la productivitat (OEE), revisant elcompliment dels objectius fixats
  • Definició de rutes de fabricació
  • Realització d'estudis comparatius entre diferents maquines i llocs
  • Realitzar estudis de capacitats de les diferents línies de producció
  • Participar en grups de millora, implementació i seguiment d'accions proposades
  • Determinació de costos de ma d'obra en fabricació de nous productes
  • Proposta d'inversions per la millora de la productivitat

S'integrarà dins el Departament Industrial de la planta de Producció de Miralcamp.

Formació integrada en l'empresa

Horari

Horari a l’empresa durant el període lectiu (mitja jornada – 4 hores/dia)

De 9:00 a 13:00

Horari a l’empresa durant el període NO lectiu (jornada completa – 8 hores/dia)

De 9:00 a 18:00 (amb els corresponents descansos)

Durada

La durada de la formació dual serà d'octubre de 2019 a agost de 2021.

Remuneració bruta anual

De 12.000 € a 14.000 € bruts

Adreça on es realitzarà la Formació Dual

Miralcamp

Ctra. De Mollerussa, s/n

Observacions

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

No és necessari

Idiomes

No és necessari

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció