Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Ames Tamarite

Breu presentació de l'empresa

Des de 1951 AMES es dedica a la fabricació i venda de components metàl·lics sinteritzats. La nostra seu social s'ubica a Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).

Som una empresa independent financera i tecnologicament, amb capital 100% espanyol. Amb centres productius a Espanya, Hongria, USA i la Xina,disposem d'una xarxa de vendes i d'assitència tècnica a nivell mundial, que dona servei amés de 600 clients, situats a més de 50 països.

AMES és un dels líders mundials en la fabricació de components sinteritzats en grans sèries essent els nostrtes productes principals els següents:

  • Componets mecànics i hidràulics
  • Peces dentades
  • Peces magnètiques dolces
  • Peces d'acer inoxidable
  • Filtres i components metal·lics porosos
  • Coixinets autolubricats sinteritzats

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

Les tasques principals durant el període de formació dual són:

  • Planificació de la producció. Organització i programació de la producció segons OF (Ordres Fabricació) rebudes de del departament de Logística segons tipus de peça, datra d'entrega i premsa (12 Tn, 50 Tn, 60 Tn). Alhora coordinat amb el departament de Qualitat per a la producció de mostres de peça nova.
  • Anàlisi d'incidències. Realitzar seguiment i anàliside les incidències tant a peça premsada com a peça sinteritzad. revisar processos de producciópoer tal d'establir causes de ls incidències, així com desenvolupar plans de millora continua dels processos de fabricació. Treball conjunt amb el departament de Qualitat per a estudi de mencions. Col·laboració amb el departament de matriceria per a incidències relacionades amb la matrioceria i utillatges (trencaments, dimensions, exentricitats gripades, ...)
  • Plans de millora de procesos de producció i productivitat. Estudis de triturats a premses, revisió de barreges, estudis de capacitat, ... Analitzar problmes de fabricació a nivell intern (defectius alts, seleccions no previstes, ...) participant de la reunió setmanal interdepartamental.

Formació integrada en l'empresa

Horari

Horari a l’empresa durant el període lectiu (mitja jornada – 4 hores/dia)

Flexible, amb opcions d'adaptació individual. Proposta de 8 a 12 hores / de 9 a 13 hores

Horari a l’empresa durant el període NO lectiu (jornada completa – 8 hores/dia)

Flexible, amb opcions d'adaptació individual. Proposta de 8 a 13 hores i de 14:30 a 17:30 hores

Durada

La durada de la formació dual serà d’octubre de 2018 a agost de 2020

Remuneració bruta anual

14.080 € brut anual, jornada completa i any complet

Adreça on es realitzarà la Formació Dual

Ctra. A-1240 Km 13.2

25550 Tamarite de Litera (Osca)

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

Enginyeria Industrial, preferiblement Mecànica

Coneixements de SOLIDWORKS seran valorats

Vocació Mecànica

Idiomes

Valorable anglès alt

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció