Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Alier 3

Empresa en Formació Dual. Octubre 2019- Agost 2021

Breu presentació de l'empresa

Alier S.A. és una empresa industrial paperera fundada l'any 1833 que està especialitzada en la transformació de paper recuperat en"CartonWall (Plasterboard), mercat en el que som líders mundials. Realitzem dins les nostres instal·lacions tot el procés productiu, des de la preparació de pastes fins a la depuració d'aigües, disposant de la nostra pròpia planta de cogeneració i la infraestructura logística pertinent.

Tenim una producció anual de 170.000 tones de paper, exportant més del 90% de la nostra producció a països d'Europa,  África, América i Asia. Creiem fermament en e ltalent i en el treball en equip, així com en la sostenibilitat, raó pel que establim pautes en el nostre procés per eliminar l'impacte mediambiental de l'aprofitament de recursos.

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

Actualment Alier està treballant en la millora de l'eficiència global del seu procés de producció, centrant part dels seus esfonços en l'optimització dels recursos i la valorització dels rebutjos. El projecte que es presenta es centra en l'optimització d'una de les etapes del procés, la preparació de pastes, i busca aconseguir un millor aprofitament de la matèria prima  per, al mateix temps, disminuïr el volum de rebutjos generats durant aquesta etapa.

Les tasques a realitzar per l'estudiant s'engloben en:

  1. Treballs de camp i laboratori per l'obtenció de dades de procés
  2. Anàlisi, control, automatització i optimització de procés
  3. Recerca i desenvolupament de nous mètodes de valorització de residus
  4. Disseny i desenvolupament de proves pilot
  5. Gestió de residus
  6. Càlcul de rendiments

L'estudiant es formarà en l'àmbit industrial dins d'un procés de producció complex, desenvolupant-se i coneixent in-situ diferents branques de l'enginyeria industrial i dels processos químics involucrats i enriquint i complementant les seves capacitats. La iniciativa i les ganes d'aprendre resultaran essencials.

Formació integrada en l'empresa

Horari

Horari a l’empresa durant el període lectiu (mitja jornada – 4 hores/dia)

9 a 13 hores (a acordar amb l'alumne)

Horari a l’empresa durant el període NO lectiu (jornada completa – 8 hores/dia)

8 a 13  i de 1 5a 18 (flexibilitat hora d'entrada i sortida, a acordar amb l'alumne). Divendres jornada intensiva ( 8 a 15'20 hores)

Durada

La durada de la formació dual serà d'octubre de 2019 a agost de 2021.

Remuneració bruta anual

15.000 € bruts

Adreça on es realitzarà la Formació Dual

Polígon Industrial s/n

25124 ROSSELLÓ (Lleida)

Observacions

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

Enginyeria técnica o grau (industrial,química o similar). Iniciativa, capacitat d'autogestió de la feina i treball autónom. Ganes de formar-se i aprendre

Idiomes

Catala,castellà i anglès.

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

Valorable experiència laboral prèvia en indústria i coneixements de processos de producció industrials.

Es requereix mobilitat pròpia