Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Alier 2

Empresa en Formació Dual. Octubre 2019- Agost 2021

Breu presentació de l'empresa

Alier S.A. és una empresa industrial paperera fundada l'any 1833 que està especialitzada en la transformació de paper recuperat en"CartonWall (Plasterboard), mercat en el que som líders mundials. Realitzem dins les nostres instal·lacions tot el procés productiu, des de la preparació de pastes fins a la depuració d'aigües, disposant de la nostra pròpia planta de cogeneració i la infraestructura logística pertinent.

Tenim una producció anual de 170.000 tones de paper, exportant més del 90% de la nostra producció a països d'Europa,  África, América i Asia. Creiem fermament en e ltalent i en el treball en equip, així com en la sostenibilitat, raó pel que establim pautes en el nostre procés per eliminar l'impacte mediambiental de l'aprofitament de recursos.

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

Un dels punts més importants dins del plà de millora del procés de producció en el que l'empresa està immersa és l'eficiència energètica. El projecte s'enfoca en la millora global del  rendiment energètic del procés, automatitzant-lo i optimitzant-lo en cadascuna de les etapes de les que es composa, i dissenyant i implementant aquelles tecnologies que contribueixin a un consum energètic més óptim i sostenible.

  • Les tasques a realitzar per l'estudiant s'engloben en:
  • Anàlisi energètic del procés
  • Automatització i optimització de cada etapa del procés de producció
  • Recerca i desenvolupament de nous métodes de valorització energètica de rebutjos
  • Estudi i implementació de millores per a l'aprofitament dels recursos energètics disponibles derivats del procés productiu
  • Càlcul de rendiments

L'estudiant desenvoluparà gran capacitat de treball autònom en un procés complex, i coneixerà els diferents processos químics que conformen el procés productiu, des de la separació de la fibra de paper a la generació de biogas. També donarà suport als diferents departaments tècnics de l'empresa. La feina requereix d'iniciativa i capacitat d'autogestió de les diferents tasques a desenvolupar.

Formació integrada en l'empresa

Horari

Horari a l’empresa durant el període lectiu (mitja jornada – 4 hores/dia)

9 a 13 hores (a acordar amb l'alumne)

Horari a l’empresa durant el període NO lectiu (jornada completa – 8 hores/dia)

8 a 13  i de 1 5a 18 (flexibilitat hora d'entrada i sortida, a acordar amb l'alumne). Divendres jornada intensiva ( 8 a 15'20 hores)

Durada

La durada de la formació dual serà d'octubre de 2019 a agost de 2021.

Remuneració bruta anual

15.000 € bruts

Adreça on es realitzarà la Formació Dual

Polígon Industrial s/n

25124 ROSSELLÓ (Lleida)

Observacions

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

Enginyeria técnica o grau (industrial,química o similar). Iniciativa, capacitat d'autogestió de la feina i treball autónom. Ganes de formar-se i aprendre

Idiomes

Catala,castellà i anglès.

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

Valorable experiència laboral prèvia en indústria i coneixements de processos de producció industrials.

Es requereix mobilitat pròpia