Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Alier

Empresa en Formació Dual. Octubre 2019- Agost 2021

Breu presentació de l'empresa

Alier S.A. és una empresa industrial paperera fundada l'any 1833 que està especialitzada en la transformació de paper recuperat en"CartonWall (Plasterboard), mercat en el que som líders mundials. Realitzem dins les nostres instal·lacions tot el procés productiu, des de la preparació de pastes fins a la depuració d'aigües, disposant de la nostra pròpia planta de cogeneració i la infraestructura logística pertinent.

Tenim una producció anual de 170.000 tones de paper, exportant més del 90% de la nostra producció a països d'Europa,  África, América i Asia. Creiem fermament en e ltalent i en el treball en equip, així com en la sostenibilitat, raó pel que establim pautes en el nostre procés per eliminar l'impacte mediambiental de l'aprofitament de recursos.

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

La producció de paper és un procés de producció industrial amb un elevat consum d'aigua, doncs és necessària per a la separació de fibres de la  matèria prima, generació de vapor, preparació de químics i refrigeració de circuits, entre d'altres.

Alier s'ha marcat l'objectiu de reduir i optimitzar aquest consum i poder tancar el circuit, minimitzant d'aquesta manera el cabal de captació d'aigua, i conseqüentment, el volum d'aigua a depurar.

  • El projecte s'enfoca com a part de la millora contínua del procés, optimitzant cadascuna de les etapes que elcomposen, fent un millor i més sostenible ús de l'aigua.
  • Les tasques a realitzar per l'estudiant s'engloben en:
  • Presa de mostra i obtenció de valors
  • Anàlisi de circuits i paràmetres de procés
  • Automatització i optimització del consum d'aigua en cada etapa del procés
  • Estudi, disseny i implementació de millores per al re-aprofitament de les aigües de procés i abocament
  • Càlcul de rendiments

L'estudiant es formarà en l'àmbit industrial coneixent un procés de producció complex i divers, doncs el conformen diferents processos industrials, des de la transformació i separació de la fibra fins a la depuració d'aigües i generació de biogas. També desenvoluparà la seva capacitat de treball autónom, així com d'equip, doncs donarà suport als diferents departaments técnics de l'empresa.

Formació integrada en l'empresa

Horari

Horari a l’empresa durant el període lectiu (mitja jornada – 4 hores/dia)

9 a 13 hores (a acordar amb l'alumne)

Horari a l’empresa durant el període NO lectiu (jornada completa – 8 hores/dia)

8 a 13  i de 1 5a 18 (flexibilitat hora d'entrada i sortida, a acordar amb l'alumne). Divendres jornada intensiva ( 8 a 15'20 hores)

Durada

La durada de la formació dual serà d'octubre de 2019 a agost de 2021.

Remuneració bruta anual

15.000 € bruts

Adreça on es realitzarà la Formació Dual

Polígon Industrial s/n

25124 ROSSELLÓ (Lleida)

Observacions

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

Enginyeria técnica o grau (industrial,química o similar). Iniciativa, capacitat d'autogestió de la feina i treball autónom. Ganes de formar-se i aprendre

Idiomes

Catala,castellà i anglès.

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

Es requereix mobilitat pròpia