Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Alier 4

Empresa en Formació Dual. Octubre 2019- Agost 2021

Breu presentació de l'empresa

Alier S.A. és una empresa industrial paperera fundada l'any 1833 que està especialitzada en la transformació de paper recuperat en"CartonWall (Plasterboard), mercat en el que som líders mundials. Realitzem dins les nostres instal·lacions tot el procés productiu, des de la preparació de pastes fins a la depuració d'aigües, disposant de la nostra pròpia planta de cogeneració i la infraestructura logística pertinent.

Tenim una producció anual de 170.000 tones de paper, exportant més del 90% de la nostra producció a països d'Europa,  África, América i Asia. Creiem fermament en e ltalent i en el treball en equip, així com en la sostenibilitat, raó pel que establim pautes en el nostre procés per eliminar l'impacte mediambiental de l'aprofitament de recursos.

Descripció de les tasques i del perfil professional a desenvolupar per part de l'alumne/treballador

Les diferents etapes en les que es divideix el procés de producció del paper tenen associades uns consums dedeterminats de productes químics. L'ús d'aquests productes és de vital importància per, per exemple, dotar el producte amb les propietats físico-químiques desitjades, o recuperar d'una forma més efectiva la fibra de la matèria prima. El consum de químics és doncs, un paràmetre molt important a controlar i esdevé un dels pilars de l'optimització contínua del procés de producció que Alier està portant a terme. Aquest projecte busca optimitzar els ratis de consum de cadascun dels productes químics  i fer el procés més rendible, doncs la millora es veura reflectida en reduccions de rebutjos i costos.

  • Les tasques a realitzar per l'estudiant s'engloben en:
  • Obtenció i anàlisi de dades del control de procés
  • Disseny i implementació de mesures d'optimització dels diferents consums de químics
  • Reformulació de mescles de químics
  • Anàlisi i interpretació de resultats
  • Disseny i implementació de nous mètodes/seqüéncies de dosificació
  • Càlcul de rendiments

L'estudiant es desenvoluparà en un procés industrial complex, doncs el composen diferents processos químics, coneixent dins d'una mateixa fàbrica diferents àmbits d'aplicació de l'enginyeria, en una feina que requerirà iniciativa i capacitat de decisió i treball autònom

Horari

Horari a l’empresa durant el període lectiu (mitja jornada – 4 hores/dia)

9 a 13 hores (a acordar amb l'alumne)

Horari a l’empresa durant el període NO lectiu (jornada completa – 8 hores/dia)

8 a 13  i de 1 5a 18 (flexibilitat hora d'entrada i sortida, a acordar amb l'alumne). Divendres jornada intensiva ( 8 a 15'20 hores)

Durada

La durada de la formació dual serà d'octubre de 2019 a agost de 2021.

Remuneració bruta anual

15.000 € bruts

Adreça on es realitzarà la Formació Dual

Polígon Industrial s/n

25124 ROSSELLÓ (Lleida)

Observacions

Perfil dels estudiants / treballadors

Coneixements i requisits

Enginyeria técnica o grau (industrial,química o similar). Iniciativa, capacitat d'autogestió de la feina i treball autónom. Ganes de formar-se i aprendre

Idiomes

Catala,castellà i anglès.

Altres aspectes a valorar en el procés de selecció

Valorable experiència laboral prèvia en indústria i coneixements de processos de producció industrials.

Es requereix mobilitat pròpia