Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Mobilitat

La internacionalització dels estudis i estudiants és una prioritat a l'Escola Politècnica Superior (EPS). L'objectiu per una banda és, la captació d'estudiants estrangers qualificats, augmentant així la pluralitat dels equips de treball i proporcionant un complement imprescindible per a la millorar de les aptituds i competències dels estudiants de l'EPS. Per altra banda, es pretén proporcionar als alumnes les eines necessàries per convertir-los en excel·lents professionals a nivell internacional.

Per assolir aquest objectius l'Escola ofereix diferents itineraris formatius i programes de mobilitat que l'alumne podrà escollir segons les seves necessitats.

Suport als estudiants acollits a l'intercanvi

Els estudiants hauràn d'assumir les despeses d'allotjament i manutenció a la Universitat de destí. Per altra banda, la matricula es realitza a la universitat d'origen i el preu del crèdit és aleshores l'estipulat per la Universitat d'origen.

Els estudiants es poden acollir a les convocatòries de mobilitat per tal d'aconseguir ajuts que permetin cobrir de forma parcial o total les despeses de viatge, allotjament i/o manutenció.

Adreces d'interés

Les següents adreces us mantindrà informats sobre les convocatòries de mobilitat i notícies relacionades, estigueu al cas.

  • Mobilitat EPS. Podeu trobar tot tipus d'informació sobre les ofertes de mobilitat de l'EPS.
  • Oficina de Relacions Internationals. Trobareu informació sobre els diferents programes de mobilitat i els tràmits a seguir per sol·licitar-los.

Centres amb convenis firmats

Podeu consultar les Universitats estrangeres amb convenis signats amb la EPS en els següents enllaços: