Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Fitxa

Denominació
Master en Enginyeria Industrial
Branca de coneixement
Branca d'enginyeries i arquitectura
Menció/Especialitat
Professionalitzador. Habilita per exercir la professió regulada d'Enginyer/a Industrial
Internuniversitari
No
Universitat Coordinadora
Universitat de Lleida
Modalitat
Presencial
Crèdits ECTS
120 ECTS, 2 anys
Idioma d'impartició
Català, Castellà, Anglès
Places
20
Curs acadèmic
Calendari Acadèmic EPS
Preu ECTS
Preus públics aprovats per la Generalitat de Catalunya per a cada curs acadèmic
Coordinador/a
Albert Castell Casol -
Secretaria
Secretaria de l'EPS (enllaç)